Duurzaamheid binnen de IT-industrie

“... Twee van de krachtigste motoren van verandering binnen moderne economieën zijn de explosie van digitale technologieën en de verschuiving naar duurzame ontwikkeling. Beide vereisen dat we de aard van goederen en diensten heroverwegen; beide hebben het vermogen om de relatie tussen overheden, bedrijven, burgers en consumenten te transformeren. "

James Wilsdon en Paul Miller, Digitale Futures

Er zijn steeds meer bedrijven die hun totale waarde willen verhogen door duurzamer te zijn. Ford, IKEA, McDonalds of Nike zijn bijvoorbeeld enkele van de bedrijven die duurzaamheid in hun bedrijf toepassen. Je vraagt ​​je misschien af ​​waarom? Omdat duurzaamheid steeds zakelijker wordt.

Wanneer bedrijven meer gericht zijn op duurzaamheid, richten ze zich niet alleen op hun economische prestaties, maar ook op hun sociale en milieuprestaties.

Het zal niemand verbazen dat duurzaam ondernemen economisch steeds verstandiger wordt. Alle bedrijven en economische systemen werken binnen sociale en ecologische systemen. Het creëren van bedrijfswaarde is altijd beïnvloed door deze drie dimensies (ecologisch, sociaal en economisch) in plaats van één. Maatschappelijke onrust en milieuproblemen hebben gevolgen voor het bedrijfsleven.

Wat betekent duurzaamheid in IT?

Duurzaamheid in IT is een term die het meest wordt gebruikt om de productie, het beheer, het gebruik en het weggooien van informatietechnologie zodanig te omschrijven dat de schade aan het milieu tot een minimum wordt beperkt. Dit betekent dat deze term veel verschillende betekenissen kan hebben, afhankelijk van de rol die je hebt als maker, manager of gebruiker van IT.

De term ‘duurzame IT’ kan worden gedefinieerd als een reeks ecologisch veilige en stabiele principes die kunnen verwijzen naar een langetermijnperspectief voor sociale en economische ontwikkeling. Dit soort principes wordt gerealiseerd met een breder scala aan implementatie van digitale technologie.

In de afgelopen jaren is klimaatverandering een internationale zorg geworden, waarbij veel bedrijven proberen de uitstoot te verminderen en ‘het juiste te doen’. Bedrijven proberen niet alleen beter te doen voor het milieu, ze zoeken ook naar duurzaamheidsstrategieën om geld te besparen, omdat energiekosten steeds hoger worden.

Duurzaamheid in een organisatie hoeft niet te betekenen dat een bedrijf een grote reorganisatie nodig heeft, het kan ook betekenen dat een bedrijf kleine aanpassingen maakt. Informatietechnologie (IT) draagt ​​naar schatting slechts een klein percentage van de wereldwijde CO2-uitstoot bij, maar het kan een groot deel van de oplossing zijn. Oplossingen die IT kan maken zijn bijvoorbeeld datacenteroptimalisatie of telewerken. Bedrijven werken tegenwoordig ook meer aan duurzaamheidsinitiatieven in het hele bedrijf op nieuwe gebieden, zoals papierloze facturering, constructie- en facilitair beheer of wagenparkbeheer.

Uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd zijn initiële kosten, waarbij de periode voordat een bedrijf rendement op investering ziet lang kan zijn. Mogelijk moeten ze werknemers ook bijscholen over de voordelen van duurzaamheid. Bedrijven moeten er goed op letten dat het beleid wordt gevolgd en de bedrijfsdoelen worden bereikt. Als bedrijven hierin slagen, kunnen de beloningen van deze inspanningen zeer groot zijn. Bedrijven zien een afname in brandstofverbruik en energiekosten.

Duurzame IT - 3 kernthema's

Duurzame IT-strategieën brengen kansen en uitdagingen met zich mee die verband houden met de IT-producten en de bijbehorende infrastructuur. Deze kansen en uitdagingen zijn:

1. Duurzaam ontworpen en gemaakte IT-producten

Voor IT-producten zijn er verschillende milieu- en sociale risico’s verbonden tijdens de levenscyclus, tijdens de fabricage, het gebruik door consumenten en aan het einde van hun levenscyclus. Afnemers van IT kunnen dit risico verkleinen door gericht op zoek te gaan naar producten met duurzame criteria. Deze criteria kunnen bijvoorbeeld zijn: maatschappelijk verantwoorde productie, ergonomische ontwerpen en vermindering van de impact op het milieu.

Sustainable IT

2. IT gebruiken om duurzaamheidsdoelen te bereiken

Het verbeteren van de duurzame prestaties van een organisatie kan worden gecreëerd door IT-systemen te gebruiken. Door bijvoorbeeld energiezuinig te zijn of door online te vergaderen, kunnen ze worden gebruikt als een duurzame IT-strategie die kan helpen kosten te besparen en de impact op het milieu te verminderen.

3. Creëren van een duurzame IT-omgeving

Het verduurzamen van IT-systemen is ook gunstig voor organisaties. Kijk naar het verlagen van het energieverbruik en het hergebruiken en recyclen van de IT-apparatuur en het verzekeren van bruikbaarheid kan worden gezien als een van de vele voordelen.

Duurzame strategieën

"Duurzame bedrijfsstrategie is de integratie van economische, ecologische en sociale doelstellingen in de doelstellingen, activiteiten en planning van een bedrijf, met als doel waarde op lange termijn te creëren voor het bedrijf, zijn belanghebbenden en de bredere samenleving. Dit betekent dat de strategie zo wordt geformuleerd en uitgevoerd dat vandaag aan de behoeften van het bedrijf en zijn belanghebbenden wordt voldaan, terwijl de natuurlijke hulpbronnen en hulpbronnen die in de toekomst nodig zullen zijn, worden beschermd, ondersteund en verbeterd. "

(Lang, 2019)

Probeer duurzaamheid te zien als het gebruik van IT-tools om duurzaamheid in het bedrijf te integreren. In het verleden veranderde het gebruik van internet de bedrijfsstrategie en activiteiten, maar het gebruik van IT-tools voor duurzaamheid vereist een heroverweging van traditionele bedrijfsmodellen.

Onderzoekers van het Massachusetts Institute for Technology (MIT) creëren bijvoorbeeld nieuwe identificatielabels om producten gedurende hun levenscyclus te volgen. Deze labels kunnen interacties met de omgeving bekijken en beoordelen en verzenden gegevens naar verschillende systemen. Informatietechnologie kan ook een omschakeling mogelijk maken van producten naar diensten, bijvoorbeeld via computerleaseprogramma’s. Er zijn al veel applicaties beschikbaar, maar de echte integratie van duurzaamheidsconcepten in IT en dingen moet nog komen.

Het uitgangspunt waarop een duurzame strategie gebaseerd moet zijn, is meestal de missie, visie en kernwaarden van het bedrijf. Dit zorgt ervoor dat de duurzame strategie geen bijzaak is, maar gebaseerd is op de bestaansreden van het bedrijf en echte waarde kan creëren door bij te dragen aan de groei van het bedrijf.

Om een duurzame bedrijfsstrategie te realiseren, zijn minimaal de volgende elementen vereist:

 • Herkennen van de strategische context;
  • Kijk naar de wereldwijde en lokale duurzaamheidsproblemen die van invloed kunnen zijn op het bedrijf.
 • Een duidelijke duurzaamheidsvisie hebben;
  • Kijk naar de langetermijnvisie van het bedrijf voor ecologische, sociale en economische trends.
 • Actieplannen hebben;
  • Maak een implementatiestrategie met plannen en acties.
 • Kijk naar de tijdschema’s;
  • Maak een tijdschema dat relevant is voor de geïdentificeerde trends.
 • Verzorgen van de communicatie en rapportage.
  • Zorg ervoor dat de communicatie consistent en duidelijk is, zodat het bedrijf voor transparantie zorgt.

Ondersteunende organisaties

Niet alleen IT probeert duurzamer te worden, ook andere soorten organisaties werken aan een betere wereld. De Verenigde Naties hebben 17 doelen opgesteld om de wereld te transformeren. Elke organisatie die probeert de schade aan het milieu te verminderen, zou eraan kunnen werken om deze doelen te bereiken. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen
 7. Betaalbare en schone energie
 8. Waardig werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Minder ongelijkheid
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven onder water
 15. Leven op het land
 16. Vrede en gerechtigheid Sterke instellingen
 17. Partnerschappen om het doel te bereiken

Root 8 werkt eraan om de wereld te veranderen en te verbeteren door te voldoen aan vier van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Conclusie

Technologie alleen maakt bedrijven niet duurzamer. IT is echter een zeer belangrijk onderdeel van een bredere strategie om bedrijven milieuvriendelijker te maken. Het kan helpen bij het werken aan solide leiderschap en zal de communicatie en bedrijfsdoelen verbeteren. Het kan helpen om een ​​aantal punten in gedachten te houden bij het werken aan het verduurzamen van de IT in een bedrijf:

 • Probeer IT al vroeg te betrekken bij gesprekken over verduurzaming van het bedrijf. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de IT alle strategieën zal volgen die worden bedacht om het bedrijf duurzamer te maken;
 • Analyseer en deel de best practices van data binnen het bedrijf, zorg ervoor dat alle afdelingen weten wat er speelt binnen het bedrijf zodat ze kunnen blijven verbeteren;
 • Creëer een bestuursstrategie voor het bedrijf die IT en alle andere kerngebieden van het bedrijf omvat;
 • De successen binnen het bedrijf, de klanten en de buitenwereld meten en publiceren om transparantie te garanderen;
 • Leid vanaf de top: wanneer leidinggevenden een duidelijk standpunt innemen over duurzaamheid, zullen werknemers dit voorbeeld volgen.